MARKERWAARD - IJGEBIED (3)

Samenstelling bodem

Grondboringen werden in 1992 door Rijkstwaterstaat uitgevoerd. De sedimentsamenstelling is uit de vier afbeeldingen af te lezen. Links boven het percentage zand, rechts boven klei, links onder slib en rechts onder schelpen.

De Markermeerbodem nabij Enkhuizen bestaat voornamelijk uit zand (huizenbouw - bosbouw) en het onderste gedeelte voornamelijk uit klei (landbouw). De opstelling van de kaarten zijn van RIZA 2003.

Bron: De Markermeerstranden onderzocht, Afstudeerscriptie sept 2005. Ing. R. van der Weij Universiteit Twente.

 

Een verplaatsing van de agrarische grond naar deze gebieden ligt voor de hand.

Woningbouw is gebaat bij zandgrond.


Terug naar de begintijd 

Structuurschema 1952 Dienst Zuiderzeewerken. De lijnen wordt duidelijk bepaald door de spin in het web: Lelystad met de "Westerpolder" als ondersteuning.

 

Van Eesteren 1952. Structuur zuidelijke IJsselmeerpolders. De secundaire wegen zijn gestippeld weergegeven. De Wieringermeerdirectie had ook hier kritiek op, toch werd het verkavelingsplan van Oostelijk Flevoland daarop aangepast. Duidelijk blijkt het middelpunt van de verbindingen rond Lelystad.

 

Na de stevige kritiek zet Van Eesteren de wegen nog wat vetter aan (oktober 1959). Lelystad wordt het middelpunt van Nederland. Geen A6 te zien (weggekrast) wel Dronten - Lelystad - Durgerdam - Amsterdam via de Markerwaard.

De C. van Eesteren-baai (architect van Lelystad 1897-1988) nabij Lelystad Haven. 9 nov. 2007.

Het ligt voor de hand om C. van Eesteren de Lelystad-archtect te noemen, alhoewel de uitvoering voor een groot deel opnieuw werd gedaan door RIJP z'n eigen architecten en stedebouwkundigen. Van Eesteren ging uit van het hem ter beschikking gestelde aantal inwoners (vanuit Den Haag, zijn opdrachtgever 31 juli 1959). Na voltooing werd het ontwerp uit zijn handen genomen door diezelfde overheidsopdrachtgever, die leentjebuur ging spelen over de vraag of het ontwerp 'goed' was bij zijn eigen organisaties! Deze vonden de schaal te groot en de infrastructuur te kostbaar. Ze deden het opnieuw en op kleinere schaal en met een andere infrastructuur en andere hoofdrichting. De overheid heeft in die tijd duidelijk een flinke steek laten vallen. In beide gevallen ging men er van uit dat de Markerwaard spoedig zou worden aangelegd. Medio 2007/8 is er nog steeds geen aansluiting met de Randstad behalve via de dijk naar Enkhuizen, de spoorlijn, de A6 (met knelpunt Hollandse brug).

De verschillen tussen het ontwerp van C. van Eesteren mei 1964 (links volgens oost - west richting) en rechts (noord - zuid richting) het ontwerp van de RIJP (1974). Let op de enthousiast getekende spoorlijnen rechtsboven omhoog. Naar Enkhuizen, naar Emmeloord? Ook de infrastructuur zelf met verhoogde wegen werd door RIJP geheel overhoop gegooid.

 

Maart 1966, Van Eesteren, Stedelijke ontwikkeling in de polders. Volgens van Eesteren van belang voor het veiligstellen van landschappen elders in Nederland. Mens en natuur worden centraal gesteld, een en ander ook volgens de 'Tweede nota over de ruimtelijke ordening".

Perspectief tekening van Eesteren 1966 van de baai bij Lelystad.
De brug aan de voorzijde loopt naar de Westerpolder (Markerwaard).
 
Lelystad Haven richting zuid-west 2007.
 
De Houtribhaven, ten noorden van de Houtribsluizen, Lelystad, Oostelijk Flevoland.
 
Google Earth Pro, een enorme verbetering ten opzichte van de 'free' versie die voor thuisgebruik is bestemd.
Meer resolutie bij het exporteren. Klik in de afbeelding om een indruk te krijgen.
Links Enkhuizen, rechts Lelystad. Rechts onder de Oostvaardersplassen.
Vraag nadere informatie over Google Earth Pro.
 
 
© Studio Alfazet Dijkprofielen
 
Voorstel Kade bij Almere-Pampus. © Studio Alfazet
 
 
 
Het water, recreatie en beroepsvaart zijn nadrukkelijk aanwezig bij en rond het Markermeer. Tekening Studio Alfazet
 
Verkaveling Oostelijk Flevoland, één kavel is ca. 30 hectare groot. Meting uitgevoerd met Google Earth Pro.
 
© Studio Alfazet
 
Begin van verkaveling van nieuwe Markerwaard. De uitgifte grootte bedraagt tussen de 40 - 60 hectare. Een en ander volgens de richtlijnen bij de ontwikkeling van Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland, waarbij een kleine schaalvergroting mogelijk is.
Dijken, wegen en dammen zijn niet ingetekend.
Teun Koolhaas (architect en stedebouwkundige, 1940 - 2007, heeft veel gedaan voor de Flevopolders. (Was o.m. hoofd van de ontwerpafdeling Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en ontwerper van Atelier IJmeer Almere Pampus - IJmeer) dit wordt de naam van het nieuwe grote gemaal in de Markerwaard. Een bijzondere ontwerper.
 

vervolg

 

menu Markerwaard

omhoog

 

allereerste menu
Bij de foto hierboven: de skyline van Muiderberg, Muiden en IJburg tijdens een overtrekken bui op 9 nov. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


menu Markerwaard


  

 

 

 

 

  

 

Op de CD-ROM 'Land en Water' kunt u alles op uw gemak lezen over de ontwikkeling van Nederland gedurende vele eeuwen. Inpolderingen, dijken, overstromingen etc.

Kijk bij LAND EN WATER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


menu Markerwaard


  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nevenstaande kaarten staat in Romeinse letters de volgorde (Ing. Lely) van de droog te malen polders

Wieringermeer

Noordoostpolder (I)

Oostelijk Flevoland (II)

Markerwaard (III)

Zuidelijk Flevoland (IV)

 

www.3Dontwerpen.nl

www.ontmoeting.nl

© Alfazet, Huizen, Nederland