OER-IJ LITERATUUR

 

Met toestemming gedeelten overgenomen uit de CD-ROM 'Land en Water' van Uitgeverij Ontmoeting. Deze literatuurpagina is nog in bewerking.

 

Interessante uitgaven:

R. van Weenen

Scriptie

boeken.aanbodpagina.nl/archeologische-scriptie-bewoning-oer-ij

De Inheems-Romeinse bewoning in het mondingsgebied van het Oer-IJ

door Ramon van Weenen.

114 pagina's in kleur. Een analyse van de thans bekende gegevens over het bewoningspatroon en het maken van een verwachtingskaart. Voorzien van een aantal zeer interessante kaarten.


ahn Hoogte Kaart

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geeft een gedetailleerde en precieze weergave van de hoogte. Bijna elke vierkante meter (IJburg ontbreekt nog begin 2013) van Nederland is daarvoor ingescand. Informatie treft u aan bij

http://www.ahn.nl

Vanaf begin februari 2013 is de allerlaatste versie van deze hoogte kaart online te bekijken. De viewer heeft daarbij een aantal nieuwe functies gekregen. U kunt nu kiezen voor AHN-1 of voor AHN-2. Waarbij duidelijk verschillen aan het licht komen door de verbeterde en nauwkeuriger metingen. Maar ook door de aanwezigheid van locale vegetatie en nieuwe bebouwing.

De betrokken partijen zijn: Waterschappen, Rijkswaterstaat en Het Waterschapshuis.

De viewer voor het oproepen van de hoogte kaart:

http://ahn.geodan.nl/ahn


Stichting 'De Hooge Weide'

www.stichtingdehoogeweide.nl

Deze Stichting heeft de verdwenen flora en fauna bij Bakkum een nieuwe impuls gegeven. Vanaf Limmen / Assendelft / Krommenie via de Rijksweg of de Provinicialeweg slaan we af richting Bakkum - Castricum. de Zeeweg op. Bij de rotonde niet afslaan naar Castricum maar rechtdoor naar Bakkum. De eerste afslag aan de rechterkant is de Heereweg. Vervolgens de Achterlaan rechts om uw auto of beter fiets neer te zetten. Dan bent u er dicht bij en kunt u te voet de prachtige bomenlaan volgen. U bent op de Zeeweg er vrijwel langs gereden, het weiland ligt ingeklemd tussen de Zeeweg en de spoorlijn richting Alkmaar.

Kijk op Google Maps (in bovenstaande website) hoe u er het beste kunt komen.

Het weiland werd binnen de familie gekoesterd met een geheel eigen karakter. Begin jaren negentig werd de natuur daar weer een kans gegeven. In 2004 werden samen met nog enkele weilanden er een nieuw natuurgebied van gemaakt.

Geschiedenis achter De Hooge Weide

Op de website van de Stichting treft u een uitgebreid overzicht aan van de ontwikkelingen gedurende duizenden jaren van juist dit gebied, het Oer-IJ en omstreken. Met toestemming van het bestuur mochten we deze geschiedenis in ongewijzigde vorm bundelen tot een PDF bestand. De naam van de auteur is P. Keesman, de inhoud mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Haal hier de Geschiedenis op. (PDF 1,1 MB)


Monnikenwerk

www.wielenmaker.nl/Monnikenpad/monnikenboek.html

Fraai boek over de ontwikkeling van het landschap rond de abdij van Egmond.

Enkele van de geraadpleegde boeken.

Waterwolven

Standaard werk over de geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. Minder over het Oer-IJ.
352 pagina's door Cordula Rooijendijk. Voornamelijk over het droogmalen van de polders in Nederland. Foto midden boven.

 

Duinen en mensen Kenemerland

Animatie Oer-IJ van Deltares P.C. Vos

Animatie op pag. 1 van deze internetsite met toestemming overgenomen van Stichting NatuurMedia, Markenplein 4, 1011 MV Amsterdam. De animatie met een andere tijdsverhouding staat ook op de website van www.duinenmensen.nl hetgeen een aanvulling vormt op dit fraaie boek "Duinen en Mensen". ISBN/EAN 978-90-808158-3-4 Nieuwe archeologische inzichten, duinnatuur en bijzondere kaarten plus artist impresssions.

 

Nederland in kaarten

M.W. HESLINGA & A. KLERK & H. SCHMAL (E.A.).
Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
Uitg. Zomer & Keuning, 1985. 216 pagina's.
Dit boek bevat een vijftigtal reprodukties van belangwekkende geografische kaarten, daterend uit de 15e tot en met de 20e eeuw! Het betreft kaarten van geheel Nederland maar ook van streken en stedengebieden. Alle kaarten hebben een bijzondere historische betekenis en zijn samen niet eerder in boekvorm gepubliceerd. Tevens geven zij een overzicht van enkele eeuwen landschappelijke en stedelijke ontwikkeling.
 

Archeologieboek Nederland + ANWB archeologiegids Nederland

E.J. van Ginkel & K.J. Steehouweeen
Boek uit 2000
Voorzien van een aantal fraaie impressies.


PWN PDF bestanden over de duinen:

https://www.pwn.nl/PuurNatuur/Actueel/Pages/symposium.aspx

 


Foto's van Schelde

uit Provincie Zeeland, Projectbureau kaderrichtlijn Water Schelde, Midelburg.

'Op weg naar verbetering'. Kaderrichtlijn Water in het Scheldstroomgebied. dec. 2008.

Meer informatie over deze richtlijn bij

www.kaderrichtlijnwater.nl

www.zeeland.nl/verkort/waterplannen

www.nederlandleeftmetwater.nl

www.wszv.nl/actueel/terinzage

www.wze.nl/waterbeheerplan

www.brabantsedelta.nl


Internationale Scheldecommissie

www.isc-cie.com


Grondsoorten

www.agro.nl/lnvloket/mijndossier/
grondsoortenkaart/GRONDSOORTEN.html

Kleine geesten: hoger gelegen akkerbouwlandjes op de oeverwallen van het Oer-IJ. Waar Castricum eigenlijk is ontstaan.


www.pixum.nl/viewalbum/id/2385493

Foto album van Castricum en omstreken met aanknopingspunten in het huidige landschap.


Project openbare ruimte ontwikkeling

www.cbknh.nl/index.cfm?art_id=90&chapter_id=8

books.google.nl/books?i

www.oer-ij.nl/ontstaan%20Oer-IJ.htm


Duinafgraving voor de aanleg van het Noordzeekanaal

Olieverf schilderij van Wouter Verschuur jr., Amsterdam 1841-1936. Datering 1867. Paneel 23 x 36 cm.

 

Kaart Noordzeekanaal

Noord-Holland, IJmuiden, Velzen en Noordzeekanaal.

Datum 1886. Steendruk van Jan D. Brouwer, Amsteram. Kaartencollectie Proniciale Atlas.

 

Animatie Oer-IJ

www.duinenenmensen.nl/?kaarten

De sluiting van het Oer IJ. Animatie van Deltares-P.C. Vos, met toestemming van Stichting NatuurMedia, Amsterdam.

Om de verschillende stadia goed te kunnen volgen is de snelheid is langzamer gekozen dan het origineel.

De afbeelding aan de zijkant geeft een schermafdruk weer, waarbij de karakteristieke spoorlijn Castricum Alkmaa met twee strepen in beeld is gebracht. Deze spoorlijn Amsterdam - Den Helder (Nieuwediep) van 53 km werd in 1867 op 1 mei geopend. Het stationsgebouw van Castricum I is van 1866.

Zie www.stationsweb.nl/station.asp?station=castricum

 

Werkgroep Oer-IJ

www.oer-ij.nl/

In het bezoekerscentrum De Hoep in Castricum was van okt 2006 tot okt 2007 een tentoonstelling te zien van 'Schatten onder je voeten'. Hilde was het centrale personage. Een vrouw die rond 350 - 400 n. chr. in deze omgeving had geleefd. De overblijfselen daarvan werden door archeologen gereconstrueerd tot een gezicht.

http://www.schattenonderjevoeten.nl/
oer-ij/tentoonstelling/plattegrond/8_
oer_ij_bron_van_inspiratie


Alle Hosper

www.hosper.nl/het-oerij

Burreau Alle Hosper Landschapsarchitectuur en stedebouw artikel over het Oer-IJ toen, nu en in de toekomst. Fraaie afbeeldingen van een uitmuntend architecten bureau.


edna.itor.org/nl/oai/oai_addi/oai_addi/OAI:EVALMA:a00166.xml/

 

Noord-Holland in beeld:

www.ontdeknoordholland.nl/

Fietsexcursie door het groen blauwe hart van gemeente Castricum

library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/lang/358729


www.stichtingdehoogeweide.nl/New/index.php?
option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21

Stichting de Hooge Weide geeft in een aantal internet pagina's een goed beeld van de nieuw ontwikkelde natuurgebieden en de referentie met het verleden van dit gebied vlak bij Bakkum en Castricum. De in het weiland gemaakte natuur ligt in het Oer-IJ gebied.

www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/
Artikel/Lezing-archeologische-opgraving-de-Krocht.htm

Lezing archeologische opgraving 'de Krocht' nabij Limmen (2003-2004).

www.oer-ij.nl/archief/waldijk.html

Onderzoek in Uitgeest op de Waldijk (april 2005)

 

www.rolfroos.nl/bewogen_kustlandschap/hoofdstuk-1/

Bewegen of stilstaan Noord-Kennemerland per zeilboot.

Doing, H, 1988. Landschapsecologie van de Nederlandse kust. Stichting Duinbehoud en Stichting Publikatiefonds Duinen, Leiden.

Luisa Martinez, M & N.P. Psuty, 2007. Coastal dunes. Ecology and Conservation. Springer-Verlag, Berlijn. Ecological studies 171.

Til, M. van & J. Mourik, 1999. Hiëroglyfen van het zand. Vegetatie en landschap van de Amsterdamse waterleidingduinen. Gemeentewaterleidingen Amsterdam.

Westhoff. V.W. & M.F. van Oosten, 1991. De Plantengroei van de Waddeneilanden. Koninklijke Natuurhistorische Vereniging.

http://www.duinbehoud.demon.nl/info%20duinen.html

Sitchting Duinbehoud te Leiden

De duinen van Nederland, ontstaan, geschiedenis, flora en fauna met een opsomming van bezoekerscentra en kustmusea in Nederland.

M. Rappol en C.M. Soonius , in de bodem van Noord-Holland, 1994, Lingua Terrae

Jan de Kam, Spectrum Atlas van de Nederlandse landschappen, 1979, Het spectrum Utrecht

H. de Bakker en A.W. Edelman-Vlam, De Nederlandse bodem in kleur, 1981, Wageningen

E.C. Pierhagen, J.C. Smits en B. Tolner Het kwartair in Nederland en het agrarische grondgebruik, 4e oplage, Thieme- Zutphen.

Jos Kluiters en Frits van Daalen, Zuid-Kennemerland natuurlijk, 1988, Schuyt en Co.

G.P. Gonggrijp, Nederland in vorm, 1989, SDU Uitgeverij

www.landschappen.nl

12 landschappen uit De Bilt. 100.000 hectare natuur en landschap.


Maken van kaarten

© Studio Alfazet

Bovenstaande kaarten van het IJsselmeer en Flevomeer zijn samengesteld met behulp van het 3D programma SketchUp. De afbeeldingen van de kaarten kunnen worden geïmporteerd en er kan dikte worden aangeven. Het is zelfs mogelijk om geolocatie informatie op te nemen. Nadere informatie bij www.3dontwerpen.nl

vervolg naschrift

omhoog